Trình độ học vấn:
  • Cử nhân Giáo dục Công dân, trường Đại học Sư phạm Hà Nội II.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Giáo dục Công dân tại trường THPT Khoa học Giáo dục
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Tiếng Anh

Cô Vũ Minh Anh

Bộ môn Toán Tin

Cô Nguyễn Khánh Linh

Bộ môn Vật Lí

Cô Nguyễn Thị Hoàng Mơ

Bộ môn Văn

Cô Trần Thị Dung

Bộ môn Toán Tin

Cô Lê Bích Ngọc