Trình độ học vấn:
  • Thạc sỹ Giáo dục học Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.
  • Cử nhân loại giỏi chuyên ngành Giáo dục Thể chất - Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.
  • Chứng chỉ đẳng cấp vận động viên đạt thành tích.
  • Kinh nghiệm giảng dạy Thể dục tại trường THPT Xuân Phương
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Vật Lí

Thầy Vũ Thế Anh

Tổ trưởng Tổ Vật lí - Công nghệ - Thể dục
Bộ môn Hóa

Cô Đỗ Thanh Hà

Tổ trưởng Tổ Hóa – Sinh
Bộ môn Toán Tin

Cô Lê Bích Ngọc

Bộ môn Toán Tin

Cô Nguyễn Thị Minh Thơm

Bộ môn Địa Lý

Cô Nguyễn Thị Hạnh

Tổ trưởng tổ Khoa học Xã hội