Chức vụ: Tổ trưởng tổ Ngữ Văn
Trình độ học vấn:
  • TS Giáo dục học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.
  • Thạc sĩ Phương pháp dạy học Văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.
  • Cử nhân Khoa Ngữ văn, trường ĐH Sư phạm Hà Nội
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN cho giáo viên đạt thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự phát triển của Trường THPT Khoa học Giáo dục trong giai đoạn 5 năm 2016 - 2021"
  • 20 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường THPT và Cao đẳng Sư phạm
  • Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018-2019
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Lịch Sử

Cô Trình Ngọc Châm

Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Cảnh Duy

Tổ phó tổ Toán
Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Hương

Bộ môn Văn

Cô Phạm Hải Anh

Bộ môn Văn

Cô Đặng Thị Mây

Tổ trưởng tổ Ngữ Văn
Bộ môn Văn

Cô Phạm Thị Thư