Tuyển sinh

15 Tháng 7 2023
KẾ HOẠCH TẬP TRUNG HỌC SINH CHUẨN BỊ NĂM HỌC MỚI: DANH MỤC SGK THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PT 2018: ...
Xem thêm
27 Tháng 2 2023
Tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Khoa học Giáo dục có một số nội dung cơ bản như sau: 1. Ngày thi tuyển: Từ 7h30 - 12h00 sáng ngày 28/5/2023 2. Địa điểm thi: Nhà HT2, Khu đô thị Đại học Q...
Xem thêm