Thông điệp của Nhà trường

Trường Trung học Phổ thông Khoa học Giáo dục (HES) trực thuộc Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội là mô hình trường THPT thực hành, công lập chất lượng cao. Trường THPT Khoa học Giáo dục được thành lập vào năm 2016, vinh dự được kế thừa truyền thống tự hào hơn 100 năm của Đại học Quốc gia Hà Nội, đứng trong hàng ngũ 3 đơn vị đào tạo cấp THPT chất lượng cao (cùng với trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên – Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ – Đại học Ngoại ngữ).

Trường THPT Khoa học Giáo dục mang sứ mệnh trở thành nơi đào tạo tinh hoa và ươm mầm các tài năng trẻ dựa trên việc thụ hưởng các công nghệ giáo dục tiên tiến; góp phần tiên phong trong đổi mới giáo dục phổ thông; triển khai có hiệu quả thành tựu khoa học giáo dục trong nhà trường.

Trường THPT Khoa học Giáo dục bên cạnh việc dạy học văn hóa, Nhà trường thường xuyên tổ chức các sự kiện theo chủ đề cũng như các hoạt động để học sinh được rèn luyện các kỹ năng, thể hiện bản thân, nâng cao tinh thần hợp tác và luôn cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Trường THPT Khoa học Giáo dục là ngôi trường luôn đổi mới và hướng tới bè bạn năm châu. Nhà trường ưu tiên mô hình phát triển mở, tôn trọng các tiêu chuẩn cần thiết của một ngôi trường THPT. Mặt khác, phát huy hết mọi khả năng để tổ chức một phương thức giáo dục tiên tiến nhất, lấy học sinh làm trung tâm, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo, luôn cập nhật những thành tựu về khoa học giáo dục, khoa học kỹ thuật để làm phong phú nội dung, phương pháp giảng dạy. Nhà trường cũng rất chú trọng đến công tác đối ngoại, các cuộc giao lưu, các chương trình kết nghĩa với bạn bè trong nước và quốc tế để trao đổi kinh nghiệm, xây dựng và hoàn thiện các sản phẩm trí tuệ dùng cho đối tượng học sinh chuyên và tạo dựng hình ảnh về một trường trung học có tầm cỡ trong khu vực.

Trường THPT Khoa học Giáo dục tin tưởng rằng với sự đầu tư của Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội, cùng sự hợp tác, giúp đỡ của các đơn vị trong và ngoài hệ thống Đại học Quốc gia Hà Nội, nhà trường sẽ không ngừng phát triển và có những đóng góp mạnh mẽ hơn trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

TRƯỜNG THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC

HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ

HES duy trì và phát triển các phong trào, giúp học viên tự tin hơn khi tham gia vào các hoạt động đoàn thể

4

cuộc sống học đường

HES mang sứ mệnh trở thành nơi đào tạo tinh hoa và ươm tạo các tài năng trẻ dựa trên việc thụ hưởng các công nghệ giáo dục tiên tiến

3

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

Lữu giữ kỉ niệm tuyệt vời nhất của HES