Trình độ học vấn:
  • Cử nhân Sư phạm Vật lí loại Xuất sắc, Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN.
  • Thạc sĩ chuyên ngành LL&PPDH bộ môn Vật lí, Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Giải Nhất NCKH sinh viên cấp trường và giải Ba NCKH sinh viên cấp Đại học Quốc gia năm 2017.
  • Giải Ba NCKH sinh viên cấp trường năm 2017.
  • Giải Ba nghiên cứu Khoa học sinh viên cấp trường năm 2017 – 2018
  • Giải Nhì NCKH cấp trường năm 2020.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Lịch Sử

Thầy Nguyễn Tiến Hương

Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Giang

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Bích Ngọc

Bộ môn Địa Lý

Cô Bùi Thị Thu Hoa

Bộ môn Vật Lí

Thầy Phạm Trung Kiên

Ban giám hiệu

PHT Phạm Đức Hiệp

Phó Hiệu trưởng Phụ trách