Sứ mạng - Nhiệm vụ

Trường THPT Khoa học Giáo dục (HES) trực thuộc Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) là mô hình trường THPT thực hành giáo dục tiên tiến của Việt Nam. HES vinh dự được kế thừa truyền thống tự hào hơn 100 năm của ĐHQGHN, đứng trong hàng ngũ 3 đơn vị đào tạo cấp THPT chất lượng cao (cùng với Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ). HES mang sứ mệnh trở thành nơi ươm mầm tinh hoa, nhằm đào tạo ra những thế hệ học sinh sẵn sàng cho các chương trình đại học định hướng quốc tế cũng như cơ hội làm việc toàn cầu trong tương lai.

Ngoài những kiến thức phổ thông nền tảng, mục tiêu đào tạo quan trọng nhất của Trường THPT Khoa học Giáo dục là đào tạo học sinh có ý thức kỷ luật và thái độ phù hợp; có tính tự lập cao, có tư duy phản biện, sáng tạo và khả năng ngoại ngữ tốt. Các em cũng sẽ được trang bị nền tảng văn hóa và truyền thống Việt Nam; hiểu được và tôn trọng sự khác biệt giữa các nền văn hóa trên toàn thế giới.

HS được phát triển toàn diện và phát huy năng lực nổi trội của bản thân.

Tại HES, dựa trên việc thụ hưởng và triển khai có hiệu quả các thành tựu khoa học giáo dục trong nhà trường, các em học sinh sẽ có một mô hình học tập – sinh hoạt toàn diện và tiên tiến nhất hiện nay.

HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ

HES duy trì và phát triển các phong trào, giúp học viên tự tin hơn khi tham gia vào các hoạt động đoàn thể

4

cuộc sống học đường

HES mang sứ mệnh trở thành nơi đào tạo tinh hoa và ươm tạo các tài năng trẻ dựa trên việc thụ hưởng các công nghệ giáo dục tiên tiến

3

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

Lữu giữ kỉ niệm tuyệt vời nhất của HES