Chức vụ: Phó Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục
Trình độ học vấn:
  • Tiến sĩ Vật lí, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.
  • Thạc sĩ Vật lí, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.
  • Thạc sĩ Đo lường và đánh giá trong Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Cử nhân Sư phạm Vật lí, Khoa Sư phạm, ĐHQGHN.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • 2008 – nay: Giảng dạy Vật lý và cố vấn giáo dục Trường THPT Hồ Tùng Mậu.
  • 2013 – nay: Giảng viên, Phó chủ nhiệm bộ môn Đo lường đánh giá, Trường ĐHGD.
  • 2004 – 2010: Giảng viên Trường ĐHGD.
  • Các bài báo khoa học: 36 công trình, 24 bài báo tạp chí trong nước và quốc tế, 12 báo cáo khoa học Hội nghị khoa học trong nước và quốc tế.
  • Thành viên Hội vật lý lý thuyết và Hội Tâm lý Giáo dục.
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy môn Vật lí.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Hương

Bộ môn Vật Lí

PGS.TS. Lê Thái Hưng

Phó Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục
Bộ môn Toán Tin

Cô Vũ Hương Thảo

Bộ môn Toán Tin

Cô Phạm Hạnh Nguyên