Trình độ học vấn:
  • Cử nhân loại Giỏi chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường ĐH Giáo dục.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Địa Lý

Cô Nguyễn Thị Thanh Hoa

Chủ tịch Công Đoàn
Bộ môn Giáo dục Công dân

Cô Khuất Thị Bích Hồng

Bộ môn Giáo dục Công dân

Cô Phùng Thị Hạnh