Trình độ học vấn:
 • Cử nhân loại Giỏi chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.
 • Thạc sĩ Ngôn ngữ học trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
 • 02 năm kinh nghiệm giảng dạy môn Văn tại Trường THPT Vân Cốc, Hà Nội.
  Đội ngũ giáo viên
  Bộ môn Giáo dục Công dân

  Cô Khuất Thị Bích Hồng

  Bộ môn Tiếng Anh

  Cô Bùi Minh Tú

  Bộ môn Vật Lí

  Cô Khúc Thị Vân Anh

  Bộ môn Vật Lí

  Thầy Hứa Xuân Đạt

  Bộ môn Tiếng Anh

  Cô Nguyễn Bích Ngọc

  Bộ môn Lịch Sử

  Cô Trần Thị Tuyết