Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.
  • Cử nhân Sư phạm Hóa học, Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại các trường THPT.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Toán Tin

Cô Nguyễn Thị Minh Thơm

Bộ môn Toán Tin

Cô Trần Thị Hường

Bộ môn Tiếng Anh

Thầy Nguyễn Đức Thành

Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Tiến Dũng

Phó hiệu trưởng
Bộ môn Địa Lý

Cô Bùi Thị Thu Hoa