Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Hóa Vô Cơ, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
  • Cử nhân Sư phạm Hóa, trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Hóa tại trường THPT Khoa học Giáo dục.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Thị Hoà

Tổ phó tổ Ngoại ngữ Khối trưởng K11
Bộ môn Vật Lí

Cô Khúc Thị Vân Anh

Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Giang

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Lê Thị Tâm

Bộ môn Văn

Cô Đặng Thị Mây

Tổ trưởng tổ Ngữ Văn