Trình độ học vấn:
  • Cử nhân Sư phạm Ngữ văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Tốt nghiệp loại Giỏi.
  • Có kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Văn tại các trường THPT
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Toán Tin

Cô Nguyễn Thị Minh Thơm

Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Cảnh Duy

Tổ phó tổ Toán
Ban giám hiệu

PHT Nguyễn Tiến Dũng

Phó Hiệu trưởng
Bộ môn Hóa

Cô Lê Thị Thu