Trình độ học vấn:
  • Cử nhân chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh - trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh - trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Hóa

Cô Đỗ Thanh Hà

Tổ trưởng Tổ Hóa – Sinh
Bộ môn Lịch Sử

Cô Trần Thị Tuyết

Ban giám hiệu

PHT Phạm Đức Hiệp

Phó Hiệu trưởng Phụ trách
Bộ môn Văn

Cô Phạm Thị Thư

Bộ môn Lịch Sử

Thầy Nguyễn Tiến Hương