Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Toán giải tích, Trường Đại học sư phạm Hà Nội
  • Cử nhân Sư phạm Toán, Trường Đại học Sư phạm
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Nhiều năm giảng dạy bộ môn Toán tại trường THPT Khoa học Giáo dục
  • Giáo viên dạy giỏi năm học 2022 - 2023
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Vật Lí

Thầy Hứa Xuân Đạt

Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Văn Khải

Hội đồng Khoa học Cố vấn trường THPT Khoa học Giáo dục

GS.TS Nguyễn Quý Thanh

Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục
Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Phương Anh

Bộ môn Địa Lý

Cô Bùi Thị Thu Hoa

Bộ môn Toán Tin

Cô Lê Thị Thúy