Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Giáo dục, Trường ĐH Giáo dục.
  • Cử nhân chuyên ngành Toán tin ứng dụng, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • 12 năm nghiên cứu và giảng dạy tại trường ĐH Công nghệ, ĐH Giáo dục.
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại Trường THPT.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Toán Tin

Cô Lê Bích Ngọc

Bộ môn Giáo dục Công dân

Cô Phùng Thị Hạnh

Bộ môn Toán Tin

Cô Ngô Thị Hồng Trang

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Phương Anh

Bộ môn Tiếng Anh

Thầy Lê Hoàng Dũng

Bộ môn Toán Tin

Cô Lê Thị Bích Xuyên