Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Toán học, Trường ĐH Sư phạm HN 2.
  • Cử nhân Toán học, Trường ĐH Sư phạm HN 2.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Có kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Toán tại các trường THCS & THPT
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Vật Lí

Cô Đỗ Thị Như Yến

Bộ môn Văn

Cô Phạm Thị Thư

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Cao Thái Hà

Bộ môn Giáo dục Công dân

Thầy Nguyễn Thành Công

Bộ môn Toán Tin

Thầy Đỗ Minh Tuấn