Trình độ học vấn:
  • Tốt nghiệp loại giỏi ngành sư phạm Vật lí - chất lượng cao, Đại học Sư phạm Hà Nội
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Giải nhì hội nghị nghiên cứu khoa học khoa vật lí năm 2022
  • Giải nhất hội nghị sinh viên cứu khoa học cấp khoa, cấp trường 2023
Đội ngũ giáo viên
Phòng Tư vấn tâm lý học đường và Hướng nghiệp

PGS.TS. Trần Thành Nam

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục
Bộ môn Toán Tin

Cô Lê Thị Bích Xuyên

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Thị Hoà

Tổ phó tổ Ngoại ngữ Khối trưởng K11
Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Văn Khải

Bộ môn Địa Lý

Cô Bùi Thị Thu Hoa