Trình độ học vấn:
  • Cử nhân loại Giỏi chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.
  • Thạc sĩ Ngôn ngữ học trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • 02 năm kinh nghiệm giảng dạy môn Văn tại Trường THPT Vân Cốc, Hà Nội.
    Đội ngũ giáo viên