Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Vi sinh vật học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Cử nhân Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Giáo viên dạy Giỏi cấp trường năm học 2016 – 2017, 2019 – 2020, 2022 – 2023
  • Giáo viên chủ nhiệm Giỏi cấp trường năm học 2022 – 2023
  • Nhiều năm kinh nghiệm luyện thi Học sinh Giỏi, luyện thi THPT Quốc gia môn Sinh học
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Tiếng Anh

Cô Ngô Diệu Hương Ly

Bộ môn Giáo dục Công dân

Thầy Nguyễn Thành Công

Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Bộ môn Giáo dục Công dân

Cô Khuất Thị Bích Hồng

Bộ môn Toán Tin

Cô Nguyễn Thị Thu Thảo

Bộ môn Lịch Sử

Cô Nguyễn Thị Năm