Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Toán học, chuyên nghành Toán ứng dụng
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Toán Tin

Cô Đào Quỳnh Thương

Bộ môn Hóa

Cô Lê Thị Thu

Bộ môn Toán Tin

Cô Lê Thị Thúy

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Phương Anh

Bộ môn Lịch Sử

Thầy Nguyễn Tiến Hương

Bộ môn Giáo dục Công dân

Thầy Nguyễn Trung Hiếu