Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Sư phạm Toán học, trường ĐH Giáo dục.
  • Cử nhân Sư phạm Toán học.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Có kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Toán tại các trường THPT
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Vật Lí

Cô Phạm Thị Kim Thuý

Bộ môn Văn

Cô Vương Ngọc Hà

Bộ môn Giáo dục Công dân

Cô Phạm Thị Thùy Linh

Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Văn Khải

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Đào Thị Hảo

Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ
Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân