Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Sư phạm Toán học, trường ĐH Giáo dục.
  • Cử nhân Sư phạm Toán học.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Có kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Toán tại các trường THPT
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Hóa

Cô Lê Thị Thu

Bộ môn Toán Tin

Cô Lê Bích Ngọc

Bộ môn Địa Lý

Thầy Lê Mai Tuấn Ly

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Cao Thái Hà

Bộ môn Toán Tin

Cô Đào Quỳnh Thương