Trình độ học vấn:
  • Cử nhân khoa học, Trường Đại học Huế
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Phó hiệu trưởng trường THCS Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội
  • Giáo viên giỏi thành phố nhiều năm
  • Có kinh nghiệm bồi dưỡng HSG nhiều năm
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Vật Lí

Cô Phạm Thị Kim Thuý

Bộ môn Toán Tin

Cô Nguyễn Thị Thu Thảo

Bộ môn Văn

Cô Đặng Thị Mây

Tổ trưởng tổ Ngữ Văn
Bộ môn Lịch Sử

Cô Trần Thị Tuyết

Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Hương