Trình độ học vấn:
  • Cử nhân Sư phạm Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Nhiều năm nghiệm giảng dạy môn Hóa học
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Địa Lý

Thầy Lê Mai Tuấn Ly

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân

Bộ môn Toán Tin

Cô Ngô Thị Hồng Trang

Bộ môn Giáo dục Công dân

Cô Phùng Thị Hạnh

Bộ môn Lịch Sử

Cô Nguyễn Thị Năm