Trình độ học vấn:
  • Cử nhân xuất sắc ngành Ngôn ngữ Anh
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Hóa

Cô Đỗ Thanh Hà

Tổ trưởng Tổ Hóa – Sinh
Bộ môn Toán Tin

Cô Trần Thị Hường

Bộ môn Văn

Cô Đặng Thị Mây

Tổ trưởng tổ Ngữ Văn
Bộ môn Hóa

Thầy Lê Văn Bảo

Bộ môn Toán Tin

Thầy Đỗ Minh Tuấn

Bộ môn Toán Tin

Cô Phạm Hạnh Nguyên