Trình độ học vấn:
  • Cử nhân Giáo dục thể chất, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Có kinh nghiệm giảng dạy môn Thể dục tại các trường THCS-THPT.
  • Có kinh nghiệm 02 năm tham gia công tác huấn luyện tại các trung tâm thể dục, thể thao.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Giáo dục Công dân

Cô Phùng Thị Hạnh

Bộ môn Toán Tin

Cô Phạm Hạnh Nguyên

Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Ngọc

Tổ phó Tổ Hóa - Sinh
Bộ môn Lịch Sử

Cô Trình Ngọc Châm

Bộ môn Hóa

Cô Đỗ Thanh Hà

Tổ trưởng Tổ Hóa – Sinh