Trình độ học vấn:
  • Cử nhân loại giỏi Sư phạm Hóa học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
  • Thạc sĩ Hóa Vô Cơ, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy môn Hóa tại trường THPT Chuyên Sư phạm Hà Nội, trường THPT Khoa học Giáo dục.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Hóa

Thầy Lê Văn Bảo

Bộ môn Văn

Cô Hoàng Lan Hương

Tổ phó tổ Ngữ Văn
Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Đức Nguyên

Bộ môn Thể dục

Cô Trần Thị My

Bộ môn Lịch Sử

Cô Nguyễn Thị Năm

Bộ môn Hóa

Cô Lê Thị Thu