Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ loại Giỏi, Trường Đại học Sư phamj Hà Nội
  • Cử nhân Xuất sắc khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Vật Lí

Thầy Phạm Trung Kiên

Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Ngọc

Tổ phó Tổ Hóa - Sinh
Ban giám hiệu

PHT Phạm Đức Hiệp

Phó Hiệu trưởng Phụ trách
Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Phương Anh