Trình độ học vấn:
  • Cử nhân trường Đại học Công nghiệp
  • Chứng chỉ Tham vấn tâm lý học đường của Viện tâm lý Việt Pháp
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Có kinh nghiệm nhiều năm công tác tại phòng Đào tạo và phòng tư vấn tâm lý và hướng nghiệp trường THPT Khoa học Giáo dục
Đội ngũ giáo viên