Trình độ học vấn:
  • Cử nhân Ngành Ngôn ngữ Anh, Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Nhiều năm kinh nghiệm dạy tại các lớp Luyện đề môn Tiếng Anh
Đội ngũ giáo viên