Trình độ học vấn:
  • Cử nhân Sư phạm trường Đại học sư phạm Hà Nội
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Có kinh nghiệm giảng dạy bộ môn GDCD tại các trường THPT
Đội ngũ giáo viên