Kính gửi các giáo sư, nhà giáo lão thành và các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học cùng các thế hệ học sinh, sinh viên, học viên của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngày 10 tháng 12 năm 2023, tại Hòa Lạc, ĐHQGHN trang trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN và 117 năm truyền thống.
Đây là dịp để ĐHQGHN tổng kết những thành tựu, đánh giá và rút ra các bài học, qua đó giữ vững truyền thống, giá trị cốt lõi, hun đúc niềm tự hào, tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận trong xây dựng và triển khai chiến lược phát triển ĐHQGHN trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, ĐHQGHN trân trọng kính mời quý Thầy Cô cùng các các thế hệ học sinh, sinh viên, học viên tới dự Lễ Kỷ niệm và hòa nhịp trong niềm vui chung của ĐHQGHN.

Chi tiết thư mời và chương trình sự kiện tại đây:
https://vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N34133/Thu-moi-nhan-dip-Ky-niem-30-nam-Ngay-Chinh-phu-ban-hanh-Nghi-dinh-ve-dai-hoc-Quoc-gia-Ha-Noi-va-117-nam-truyen-thong.htm

2

1

4