Hội đồng Trường Đại học Giáo dục bổ nhiệm PGS.TS. Trần Thành Nam làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

Phiên họp thứ Năm, Hội đồng Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra sáng nay 14/9. Tại Phiên họp, Hội đồng Trường Đại học Giáo dục đã thông qua Nghị quyết bổ nhiệm PGS.TS. Trần Thành Nam – Chủ nhiệm Khoa Các Khoa học Giáo dục giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục.

Tham dự Phiên họp có Phó Giám đốc ĐHQGHN PGS.TS. Phạm Bảo Sơn đồng thời là thành viên Hội đồng trường ĐH Giáo dục; Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ ĐHQGHN TS. Đoàn Văn Cường.

Về phía Trường Đại học Giáo dục có: Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng GS.TS. Nguyễn Quý Thanh; Chủ tịch Hội đồng trường PGS.TS. Nguyễn Thị Hương; Phó Chủ tịch Hội đồng trường TS. Nguyễn Đức Huy và các thành viên đương nhiệm của Hội đồng trường; cùng Trưởng các phòng chức năng tham dự.
IMG 9071

Chủ tịch Hội đồng trường PGS.TS. Nguyễn Thị Hương chủ trì phiên họp
IMG 9072
Hội đồng Trường Đại học Giáo dục bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự Phó hiệu trưởng

Tại phiên họp lần thứ năm, Hội đồng Trường Đại học Giáo dục đã thông qua Nghị quyết bổ nhiệm PGS.TS. Trần Thành Nam – Chủ nhiệm Khoa Các Khoa học Giáo dục giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục. Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm từ các thành viên trong Hội đồng trường đối với PGS.TS. Trần Thành Nam đạt 100% phiếu bầu.

Năng lực, kinh nghiệm và những cống hiến của PGS.TS. Trần Thành Nam đối với Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội và ngành giáo dục đã được các cán bộ, giảng viên Trường ĐH Giáo dục, lãnh đạo ĐHQGHN và xã hội ghi nhận.

IMG 9073

PGS.TS. Trần Thành Nam - Chủ nhiệm Khoa Các Khoa học Giáo dục đã được Hội đồng Trường Đại học Giáo dục đã thông qua Nghị quyết bổ nhiệm vị trí Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Trần Thành Nam hiện nay là giảng viên cao cấp; Chủ nhiệm Khoa Các khoa học giáo dục. PGS.TS. Trần Thành Nam nhận bằng Tiến sĩ, chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng tại Trường Đại học Tổng hợp Vanderbilt – Hoa Kỳ năm 2013, được phong hàm PGS năm 2017 tại Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.

Bên cạnh đó, tại phiên họp nàyHội đồng Trường Đại học Giáo dục đã báo cáo tình hình triển khai các hoạt động theo Nghị quyết phiên họp lần thứ 4 và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng Trường. Bên cạnh đó, Hội đồng đã thảo luận và cho ý kiến về việc: Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát; Kiện toàn nhân sự thường trực Hội đồng trường và Ban Kiểm soát của Hội đồng Trường. 

Báo cáo kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp lần thứ 4 của Hội đồng Trường cho thấy: 100% các văn bản quản lý liên quan tới công tác đào tạo, khoa học công nghệ và hợp tác phát triển, đảm bảo chất lượng, khung kế hoạch tuyển dụng đã được ban hành; Hoàn thành phương án thay thế và bổ sung nhân sự cho Hội đồng trường.

Trên cơ sở nội dung báo cáo, các thành viên của Hội đồng trường đã thảo luận và đóng góp nhiều nội dung quan trọng nhằm mục tiêu cụ thể hoá các nội dung đề ra trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng Trường.

Căn cứ nội dung của phiên họp, Hội đồng Trường Đại học Giáo dục sẽ hoàn thiện các quy trình văn bản gửi công văn báo cáo ĐHQGHN về công tác bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Nhà trường.